Domeinen
Burger markt en overheid
Maatschappleijke dynamiek
Grote transities
Methoden en technieken
Geopolitiek
Over DeDurfplaats
Voorwaarden
DeDurfplaats is de SUCCESVOLLE formule door organiseren van VERBINDING tussen burgers, overheden, hoogwaardige ondernemingen en kenniscentra. De Inspiratiebron zijn de majeure transitieprocessen met burgers in een nieuwe rol en een nieuw gewicht. De benadering is bijna altijd integraal, multidisciplinair en boven sectoraal. Tijdslijn is die van initiatief, idee, plan, businessontwikkeling tot implementatie. Maatschappelijke relevantie, duurzaamheid, circulariteit, resultaatgerichtheid, maar ook menselijke maat zijn bij elk project vaste uitgangspunten. DeDurfplaats is een initiatief in opvolging van De Omslaggroep. Een collectief van ervaren professionals in bedrijfsleven en openbaar bestuur. Sinds haar oprichting in 1990 heeft De Omslaggroep, bestuurders, beleidsmakers, managers en aanstormend talent voorzien van nieuwe, verfrissende perspectieven en voorbereid op het nemen van belangrijke kleine en grote beslissingen. DeDurfplaats is transgenerationeel en wordt gerund door een collectief van tieners, twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers, zestigers, zeventigers en tachtigers. DeDurfplaats is maatschappelijk en bedrijfsmatig bewust, politiek veelkleurig en open voor iedereen. Transities in sociaal leven en cultuur. Smartphones en social media hebben het sociale leven veranderd. De wereld is onder handbereik - en onbegrensd. Vluchtelingenstromen zijn ongekend groot. Waarnaartoe? Oud en nieuw botsen. Grenzen dicht? Of integratie? Wat bepaalt de kans van slagen? De context van transities wordt gevormd door uitdagende trends, veranderende demografische verhoudingen, nieuwe technologieën, een snel digitaliserende wereld, een nieuwe politieke en bestuurlijke setting, initiatieven van burgers en belangengroepen, nieuwe leersystemen, etc. Energietransitie: van CO2 producerende energietechnieken zoals kolen en olie naar klimaatvriendelijke technieken zoals zon, wind en water. Het lukt. En het hapert. Hoe kan het sneller? Hergebruik en materiaaltransities: van lineair naar circulair. Veel materialen worden één keer gebruikt en daarna weggegooid. De aarde kan dit niet aan: plastic hoopt zich overal op – met vervuiling en vis- en vogelsterfte als gevolg. De beschikbaarheid van veel grondstoffen is eindig. Kostbare materialen zijn niet voor niets kostbaar – de hoeveelheid is beperkt en daardoor kostbaar. Kennisoverdracht op de werkvloer. Een transitie van oud naar jong, van jong naar oud. Generaties die elkaar opvolgen in het arbeidsproces. Hoe houden jonge managers oude rotten gemotiveerd? Hoe dragen oude rotten kennis over? Naoorlogse babyboomers vertrekken, ZZP-ers en ‘millennials’ zoeken nieuwe arrangementen voor bijvoorbeeld vakbeweging en pensioenfonds.
.
De 21 e eeuw is een dynamische eeuw. Verandering en innovaties bepalen de dag, zetten de toon en drijven transities.