image_pdfimage_print

Over ‘De Durfplaats’

Durfplaats logo

De Durfplaats verbindt op neutrale wijze publieke en private partijen in maatschappelijke en economische transitie processen.

Het doel van De Durfplaats is het realiseren van Privaat Publieke Partnerschappen met focus op duurzaamheid, circulariteit en good governance.
De benadering is integraal, multidisciplinair en boven sectoraal. De gevolgde tijdslijn is initiatief, idee, plan, businessontwikkeling en implementatie. Maatschappelijke relevantie, resultaatgerichtheid en menselijke maat zijn bij elk project vaste ankerpunten.

Kenmerken van De Durfplaats

  • Neutrale positie tussen de handelende partijen en participanten;
  • Verbinding en leggen tussen overheden en markt;
  • Dienstverlenend bij de inrichting en uitvoering van governance;
  • Community vorming van kennis, expertise en ‘evidence bases wisdom.

De directie van De Durfplaats wordt gevoerd door: Marc Smeulers en Wim Veldman